d' WIEHLMUSS, 

Do kasch d Glygge Zytig fo de Wiehlmys Lääse.   Gligg aifach uf e Helge.
 

 dr Biecherschaft 

biecherschaft
     

d ainzel Exemplar

muss dez 19 muus juni 19 muus februar 19   
Dezämber 2019 Juni 2019 Hoornig 2019
     
muus dezember 18    
Dezämber 2018