d' WIEHLMUSS, 

Do kasch d Glygge Zytig fo de Wiehlmys Lääse.   Gligg aifach uf e Helge.
 

 dr Biecherschaft 

biecherschaft
     

d ainzel Exemplar

       
muus feb 20    
 Hoornig 2020    
     
muus februar 19 muus juni 19 muss dez 19
Hoornig 2019  Juni 2019  Dezämber 2019
     
    muus dezember 18
    Dezämber 2018